Regeneracja filtrów DPF/FAP oraz DOC/SCR

Krok po kroku

Wstępna ocena

  • Proces czyszczenia filtra cząstek stałych po jego demontażu, musi być przeprowadzony bardzo skrupulatnie w ściśle kontrolowanych warunkach
  • Dostarczasz lub wysyłasz zdemontowany filtr DPF do naszej firmy
  • Po przyjęciu filtra dokonujemy oględzin, aby upewnić się czy filtr DPF kwalifikuje się do naprawy(czy nie jest nadtopiony, popękany, ukruszony i czy nie jest zaklejony jakimiś substancjami chemicznymi lub uszczelniającymi)
  • Po dokładnych oględzinach następuje czyszczenie filtra cząstek stałych DPF

 

Uszkodzenia uniemożliwiające regenerację

Niektóre filtry DPF nie mogą być serwisowane. Kluczowy jest tutaj katalizator. W przypadku, kiedy ma on nadtopiony, niekompletny lub pęknięty wkład ceramiczny jego regeneracja może okazać się nieskuteczna. Innym czynnikiem, który uniemożliwia przeprowadzenie tego procesu są widoczne ślady mechanicznej ingerencji. Kiedy można regenerację przeprowadzić? Jest to możliwe wyłącznie wtedy, kiedy filtr jest zanieczyszczony, ale nie uszkodzony.

Regeneracja filtra FAP/DPF lub katalizatora

Do czyszczenia DPF/FAP oraz katalizatora, także SCR, wykorzystywane jest urządzenie ECO DPF – Filter Cleaning System. Element jest umieszczany we wnętrzu maszyny myjącej, a następnie obustronnie podłączany, przy pomocy specjalnie zaprojektowanych adapterów.

Na wyświetlaczu urządzenia wybieramy odpowiedni typ czyszczonego elementu oraz sposób jego mycia. Wprowadzamy także numer rejestracyjny pojazdu.

Do czyszczenia wykorzystywana jest woda o wysokim impulsowym przepływie, uzyskiwanym dzięki turbinie znajdującej się wewnątrz urządzenia.

ekologiczne czyszczenie filtrów DPF
regeneracja filtra FAP

Pierwszą czynnością wykonywaną przez maszynę jest określenie stopnia zabrudzenia. W tym celu, podobnie jak w pojeździe, sprawdzany jest przepływ oraz ciśnienie wsteczne.

Po przeprowadzeniu testu możliwe jest rozpoczęcie czyszczenia. Strumień czyszczący jest wprowadzany naprzemiennie, do wejścia oraz wyjścia elementu. W ten sposób możliwe jest zregenerowanie całej struktury elementu. Proces rozpoczyna się od przeprowadzenia wstecznego przepływu spalin, później kierunek przepływu jest odwracany.

Po zakończeniu pracy, filtr lub katalizator SCR jest opróżniany z wody. Następnym krokiem jest suszenie elementu oraz test ciśnienia zwrotnego. Na tej podstawie opracowywany i drukowany jest raport końcowy.

Zaletą wykorzystywanych przez nas urządzeń jest fakt, że cały proces czyszczenia odbywa się automatycznie. Ciecz myjąca, znajdująca się w maszynie, podlega potrójnemu oczyszczaniu i pracuje w obiegu zamkniętym. W trakcie przeprowadzania usługi usuwane jest 98% sadzy, popiołu, a także oleju silnikowego oraz płynu chłodniczego, które dostały się do wnętrza elementu.

regeneracja katalizatora

Przygotowywany raport końcowy zawiera użyteczne informacje dotyczące nadciśnienia, podanego w milibarach. Dzięki nim można porównać wartość sprzed realizacji usługi oraz po czyszczeniu filtra cząstek stałych lub katalizatora np. SCR.

Przykładowe wyniki:

  • przed czyszczeniem: 800 mbar, po 49 mbar,
  • przed realizacją 108 mbar, po 15 mbar.

Ze względu na to, że przepustowość każdego modelu jest inna, efektywność czyszczenia powinno się oceniać na podstawie różnicy w wynikach, a nie tylko wartości końcowej.

Sprawny filtr cząstek stałych/katalizator

Po każdej zakończonej usłudze obejmującej czyszczenie, drukowany jest szczegółowy raport końcowy, zawierający wydruk z urządzenia ECO DPF – Cleaning Filter System. Po zakończeniu regeneracji DPF/FAP oraz ponownym montażu elementu wewnątrz pojazdu, konieczne jest przeprowadzenie czynności diagnostycznych oraz resetujących. Należy do nich kasowanie poziomu popiołu oraz zakończenie niekompletnej regeneracji. Te same czynności przeprowadza się po zamontowaniu nowego DPF/FAP. Ich przeprowadzenie jest konieczne, by sterownik mógł dostosować się do prawidłowo działającego filtra cząstek stałych.

Scroll to top